Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de video en vlogwedstrijd ‘Zeewolde moet je zien Filmt!’ van de gemeente Zeewolde, gevestigd te Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Nederland.

Algemeen

 • Looptijd actie: van 1 augustus tot en met 15 september 2017.
 • De prijsuitreiking vindt plaats medio oktober, datum volgt z.s.m. (alle categorieën)
 • Door inzending gaat de deelnemer automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De gemeente Zeewolde behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet volgens de algemene voorwaarden handelen.
 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen vanaf 13 jaar (amateur en professioneel). met uitzondering van juryleden, projectleden van deze campagne en collegeleden van de gemeente Zeewolde (en directe familieleden daarvan).
 • Voor inzenders geldt dat het delen van video’s en of vlogs via social media gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en volgens de voorwaarden van die betreffende media.
 • Alle video’s en vlogs (minimaal 30 tot maximaal 60 seconden) zijn te zien op de Facebookpagina van Zeewolde Moet Je Zien in de videogalerij.
 • Het materiaal dat bij de start van de wedstrijd op de Facebookpagina staat, is voorbeeldmateriaal en dingt niet mee naar de prijzen.
 • Iedere deelnemer mag maximaal vijf video’s/vlogs uploaden (deelname is gratis).

Speelwijze

Voorwaarden

 • Het materiaal is gemaakt in de gemeente Zeewolde, bij voorkeur in 2017.
 • De inzender vrijwaart de gemeente Zeewolde voor claims van derden die
  pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De inzender verklaart dat de personen die op het materiaal voorkomen geen bezwaar hebben tegen publicatie en vrijwaart hiermee de gemeente Zeewolde voor claims van geportretteerden.
 • Zeewolde Moet Je zien mag gebruikmaken van de inzending voor promotionele doeleinden. Inzender houdt wel het copyright.
 • Geen reclame-uitingen in de video.
 • Pornografische, seksueel getinte, gewelddadige- en of aanstootgevend materiaal wordt uitgesloten van deelname aan de actie. De jury houdt zich het recht voor video’s en/of vlogs te verwijderen.
 • De natuur wordt niet verstoord bij het filmen.


Winnaars

 • Je video kan in de prijzen vallen in de volgende categorieën: juryprijs, originaliteitsprijs, publieksprijs en vlogprijs.
 • De publieksprijs wordt bepaald door het meeste aantal ontvangen likes op de video op de Facebookpagina Zeewolde Moet Je Zien.
 • De jury kiest de winnaars van de juryprijs, originaliteitsprijs en de vlogprijs.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres.

Prijzen

Juryprijs
 • Strandlodge – RCN Zeewolde
 • Sloep voor een dag – Boottogo
Originaliteitsprijs
 • Dinercheque – KaapFlevo
 • Reeënsafari Horsterwold – Staatsbosbeheer
Publieksprijs
 • Surfles – Surfschool Zeewolde
 • Cadeaubon “The Illusionist” – Escaperoom Zeewolde
Vlog
 • Vlogcamera

Publieksstemming

 • De publieksstemming verloopt via de wedstrijdpagina op de Facebookpagina Zeewolde Moet je Zien.
 • Stemmen is maar één keer mogelijk per Facebookaccount.
 • Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. In geval van
  geconstateerde fraude, zijn wij genoodzaakt het materiaal verwijderen.

Aansprakelijkheid

 • De gemeente Zeewolde is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor
  gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.
 • De gemeente Zeewolde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Privacy policy

 • De gemeente Zeewolde beveiligt verkregen persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) zo goed als redelijkerwijs mogelijk volgens de laatste stand der techniek.
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de wedstrijd.
 • De gemeente Zeewolde verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht om de
  vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te respecteren.

Slotbepalingen

 • De gemeente Zeewolde kan de algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie op ieder moment beëindigen.
 • De gemeente Zeewolde en betrokken partijen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar(s) tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar(s).
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente Zeewolde.
 • Wijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden.
Design & Realisatie door Redmatters